Senaste uppdateringen: 2021-11-23 17:03:44

Utskriven 2021-12-05. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

Positive and Negative Syndrome Scale PANSS

Kategorier

Schizofreni (och psykos)

Beskrivning

Används för behandlingsutvärdering och planering för patienter med schizofreni. PANSS är ett instrument som avseratt mäta förekomst/frånvaro samt grad av positiva och negativa symptom samt generell grad av schizoida symptom. Instrumentet har utvecklats ur BPRS och PRS (Psychopathology Rating Scale). PANSS är en vidareutveckling och förbättring av BPRS för att förbättra reliabilitet och validitet.

Finns i tre versioner: PANSS (svenska eller engelska), SCI-PANSS (Structured Clinical Interview, för datainsamling före PANSS-bedömning) och IQ-PANSS (Informant Questionnaire, för intervju med familjemedlemmar, vårdpersonal och liknande).

 

Behörighet

Universitetsutbildning i testmetodik eller motsvarande. Erfarenhet av psykiatrisk intervjuteknik samt av schizoida symptom, psykotiska tillstånd och schizofreni är att rekommendera. 

Antal items

30 items

Svarsalternativ

Alla 30 items graderas på en skala från1-7 där 1=frånvaro av symptom och 7= extremt starka symptom. 

Delskalor

Tre stycken: Positive Scale, Negative Scale och General Psychopathology Scale.

Administrationstid

Cirka 30-40 minuter.

Respondentålder

18 år och äldre. Har använts på ungdomar.

Test-retest reliabilitet

r = 0.80 (Positive Scale)

r = 0.68 (Negative Scale)

r = 0.60 (General Psychopathology Scale)

(Kay, Flszbein,& Opfer, 1987)

Cronbachs alfa

α = 0.73 (Positive Scale)

α = 0.83 (Negative Scale)

α = 0.79 (General Psychopathology Scale)

(Kay, Flszbein,& Opfer, 1987)

Svenska normer

Knorring, L., & Lindström, E. (1992). The Swedish version of the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) for schizophrenia. Acta Psychiatrica Scandinavica, 86(6), 463–468. doi:10.1111/j.1600-0447.1992.tb03298.x

Svenska rättigheter

Multi-Health Systems: www.mhs.com, e-post: customerservice@mhs.com

Initial kostnad:
Komplett sats: $299

Fortsatt användning:
25 formulär, PANSS: $55
IQ-PANSS: $96,
SCI-PANSS: $106

Utländska rättigheter

Multi-Health Systems: www.mhs.com, e-post: customerservice@mhs.com

Abstract originalartikel

The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) has been translated into Swedish and tested in 88 chronic schizophrenic patients. All 4 subscales exhibited a roughly normal distribution. The overall α for the positive, negative and general psychopathology subscales were 0.81, 0.58 and 0.63, respectively. The correlation between the positive and negative subscales was ‐0.17 (NS). The interrater reliability was 0.73–0.75 for the positive, 0.65–0.74 for the negative and 0.75‐0.77 for the general psychopathology subscales. The intraclass coefficients were 0.75‐0.77 for the positive, 0.27‐0.46 for the negative, 0.56‐0.72 for the general psychopathology subscales and 0.66‐0.71 for the total scale. Thus, the validity and reliability of the PANSS (Swedish version) are quite satisfactory.

Referens

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

Kay, S. R., Flszbein, A., & Opfer, L. A. (1987). The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) for Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 13(2), 261-276.

Knorring, L., & Lindström, E. (1992). The Swedish version of the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) for schizophrenia. Acta Psychiatrica Scandinavica, 86(6), 463–468. doi:10.1111/j.1600-0447.1992.tb03298.x

Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

  • 2021-11-04: Redigerad av Per Carlbring
  • 2019-01-20: Redigerad av Per Carlbring
  • 2014-07-02: Redigerad av Aleksandra Mandic
  • 2014-07-02: Redigerad av Aleksandra Mandic
  • 2014-07-02: Redigerad av Aleksandra Mandic
  • 2014-07-02: Redigerad av Aleksandra Mandic
  • 2014-07-02: Redigerad av Aleksandra Mandic
  • 2012-11-16: Redigerad av Anders Ölund
  • 2012-11-16: Tillagd av Anders Ölund

Tips: