Senaste uppdateringen: 2023-11-21 15:01:10

Utskriven 2023-11-28. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale Y-BOCS

Kategorier

Tvångssyndrom

Beskrivning

Mätinstrument som mäter allvarlighetsgraden av OCD-symtom (tvångssyndrom). Y-BOCS har ansetts som ”the gold standard” för att bedöma OCD. Det är ett screening-instrument, inte ett diagnostiskt instrument.

Behörighet

Inga formella krav

Antal items

Semistrukturerad intervju med checklista om 64 items.

Administrationstid

30 minuter vid första intervjun.

Självskattningsfrågeformulären: 10 till 15 minuter.

Respondentålder

Vuxna

Test-retest reliabilitet

Test-retest reliabilitet har god stabilitet; ”intraclass” korrelationskoefficienter från 0.81 till 0.97. (Dunerfeldt m.fl., 2010)

Cronbachs alfa

Cronbachs a från 0.69 till 0.91 för totalskalan och från 0.51 till 0.85 för de två delskalorna. (Dunerfeldt m.fl., 2010)

Svenska rättigheter

Ingen copyright. Kan t.ex. laddas ned från Lundbeck Institute www.cnsforum.com.

Utländska rättigheter

Ingen copyright. Kan t.ex. laddas ned från Lundbeck Institute www.cnsforum.com.

Referens

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

  • 2012-12-04: Tillagd av Anders Ölund

Tips: