Senaste uppdateringen: 2023-05-24 13:38:42

Utskriven 2023-06-06. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

Problem Gambling Severity Index PGSI

OBS! Informationens bäst-före-datum har passerat.
Kategorier

Hasardspelsyndrom

Beskrivning

GSI består av nio frågor som mäter spelproblem och risk för spelproblem senaste året. Instrumentet kan användas för kartläggning av spelande och som screeninginstrument.

Behörighet

Inga behörighetskrav.

Antal items

9 items

Svarsalternativ

Aldrig=0

Ibland=1

Ofta=2 

Nästan alltid=3

 

 

Delskalor

Problematiskt spelande.

Negativa konsekvenser.

Scoring (poängsättning)

Alla items summeras. Maxpoäng är 27.

Administrationstid

Max fem minuter.

Instruktion

Inga specifika instruktioner.

Respondentålder

Instrumentet har använts i åldrarna 16-84 år.

Test-retest reliabilitet

0.78 (Ferris & Wynne,2001)

Cronbachs alfa

0.84 (Ferris & Wynne,2001)

Svenska normer

Inga svenska normer finns. Poängen brukar klassificeras i fyra kategorier:

0= inga problem

1-2=viss risk

3-7=förhöjd risk

8+=spelproblem

Utländska normer

Poängen brukar klassificeras i fyra kategorier:

0= inga problem

1-2=viss risk

3-7=förhöjd risk

8+=spelproblem

Referens

Ferris, J. & Wynne, H. (2001) The Canadian Problem Gambling Index: Final Report

 

Informationens bäst-före-datum

2017-01-31

Filer

 • Information_om_PGSI_FHM_2016.pdf application/pdf (2020-01-28 13:07:43)
  • PGSI.pdf application/pdf (2018-02-07 18:16:55)

  Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

  • 2020-01-28: Redigerad av Per Carlbring
  • 2015-10-29: Redigerad av Per Carlbring
  • 2013-10-14: Redigerad av David Forsström
  • 2013-10-02: Redigerad av David Forsström
  • 2013-10-02: Tillagd av David Forsström

Tips: