Senaste uppdateringen: 2020-07-11 20:17:42

Utskriven 2020-09-30. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

Wender Utah Rating Scale WURS

OBS! Informationens bäst-före-datum har passerat.
Kategorier

Diagnostik

Beskrivning

Screeninginstrument för ADHD i form av en självskattningsskala beträffande beteende i barndomen.

Antal items

61 frågor, varav 25 ger den bästa diskrimineringen mellan grupper med och utan barndoms-ADHD.

Svarsalternativ

Varje fråga har 5 svarsalternativ numrerade från 0-4, där respondenten ombeds skatta till vilken grad han eller hon håller med enligt följande:
0 poäng = inte alls eller endast mycket lite
1 poäng = i viss mån
2 poäng = ganska mycket
3 poäng = en hel del
4 poäng = helt och hållet

Scoring (poängsättning)

Den totala poängen för 25 markerade frågorna beräknas. Se bilagan!

Diagnos

ADHD

Administrationstid

ca 10-20 min.

Instruktion

Respondenten ombeds ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst för hur det var när han eller hon var barn. Instruktioner finns på formulärets första sida.

Respondentålder

Formuläret är avsett för vuxna.

Svenska normer

36 poäng eller mer identifierar 96% av vuxna med ADHD diagnos i barndomen. Vid mer än 44 poäng är ADHD sannolikt, men enligt originalartikeln är cut-off 46 eller mer (se här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8494063 )

Svenska rättigheter

Formuläret finns att hämta på nätet.

Referens

Referens: Ward M.F., Wender P.H. & Reimherr F.W. (1993) The Wender Utah Rating Scale: An Aid in the Retrospective Diagnosis of Childhood Attention Deficit Hyper- activity Disorder (American Journal of Psychiatry 150:6; 885-890; 1993). Svensk översättning: Sally Sehlin (1997).

Informationens bäst-före-datum

2019-12-24

Filer

 • SCORING_WURS_ADHD_.pdf application/pdf (2018-02-07 18:16:58)
 • Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

  • 2017-12-28: Redigerad av Per Carlbring
  • 2015-12-14: Redigerad av Per Carlbring
  • 2015-12-14: Redigerad av Per Carlbring
  • 2014-04-08: Redigerad av Per Carlbring
  • 2014-04-08: Redigerad av Per Carlbring
  • 2014-04-08: Redigerad av Per Carlbring
  • 2014-04-08: Redigerad av Per Carlbring
  • 2014-04-08: Redigerad av Per Carlbring
  • 2014-04-07: Tillagd av Fanny Saavedra

Tips: