Senaste uppdateringen: 2023-02-24 09:55:22

Utskriven 2023-03-25. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

Wender Utah Rating Scale WURS

Kategorier

ADHD
Diagnostik

Beskrivning

Screeninginstrument för ADHD i form av en självskattningsskala beträffande beteende i barndomen. Finns i kortversion på med 25 frågor (svenska), en mini-version på 8 frågor samt en mellanlång version på 44 frågor.

Antal items

61 frågor, varav 25 ger den bästa diskrimineringen mellan grupper med och utan barndoms-ADHD.

Svarsalternativ

Varje fråga har 5 svarsalternativ numrerade från 0-4, där respondenten ombeds skatta till vilken grad han eller hon håller med enligt följande:
0 poäng = inte alls eller endast mycket lite
1 poäng = i viss mån
2 poäng = ganska mycket
3 poäng = en hel del
4 poäng = helt och hållet

Scoring (poängsättning)

Den totala poängen för 25 markerade frågorna beräknas. Se bilagan!

Diagnos

ADHD

Administrationstid

Ca 10-20 min.

Instruktion

Respondenten ombeds ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst för hur det var när han eller hon var barn. Instruktioner finns på formulärets första sida.

Respondentålder

Formuläret är avsett för vuxna.

Cronbachs alfa

α = 0.94

Kouros, I., Hörberg, N., Ekselius, L., & Ramklint, M. (n.d.). Wender Utah Rating Scale-25 (WURS-25): psychometric properties and diagnostic accuracy of the Swedish translation. Upsala Journal of Medical Sciences, 123(4), 230–236. https://doi-org.ludwig.lub.lu.se/10.1080/03009734.2018.1515797

Svenska normer

36 poäng eller mer identifierar 96% av vuxna med ADHD diagnos i barndomen, enligt en studie från 2009 som tittade på vuxna mellan 65-80.

Vid mer än 44 poäng är ADHD sannolikt, men enligt originalartikeln är cut-off 46 eller mer (se här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8494063 )

En ny svensk studie från 2018 indikerar att den optimala cut-off poängen på WURS-25 är 39, vilket ger en sensitivitet på 0.88 och en specificitet på 0.70.

Svenska rättigheter

Formuläret finns att hämta på nätet.

Referens

Referens: Ward M.F., Wender P.H. & Reimherr F.W. (1993) The Wender Utah Rating Scale: An Aid in the Retrospective Diagnosis of Childhood Attention Deficit Hyper- activity Disorder (American Journal of Psychiatry 150:6; 885-890; 1993). Svensk översättning: Sally Sehlin (1997).

Svensk studie från 2009: Guldberg-Kjär, T. 1965, & Johansson, B. (2009). Old people reporting childhood AD/HD symptoms: Retrospectively self-rated AD/HD symptoms in a population-based Swedish sample aged 65-80. Nord J Psychiatry, 63(5), 375–382. https://doi-org.ludwig.lub.lu.se/10.1080/08039480902818238

Ny svensk studie: Kouros, I., Hörberg, N., Ekselius, L., & Ramklint, M. (2018). Wender Utah Rating Scale-25 (WURS-25): psychometric properties and diagnostic accuracy of the Swedish translation. Upsala Journal of Medical Sciences, 123(4), 230–236.

Informationens bäst-före-datum

2023-11-23

Filer

 • SCORING_WURS_ADHD_.pdf application/pdf (2018-02-07 18:16:58)
 • Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

  • 2021-11-23: Redigerad av Hugo Gerlach
  • 2017-12-28: Redigerad av Per Carlbring
  • 2015-12-14: Redigerad av Per Carlbring
  • 2015-12-14: Redigerad av Per Carlbring
  • 2014-04-08: Redigerad av Per Carlbring
  • 2014-04-08: Redigerad av Per Carlbring
  • 2014-04-08: Redigerad av Per Carlbring
  • 2014-04-08: Redigerad av Per Carlbring
  • 2014-04-08: Redigerad av Per Carlbring
  • 2014-04-07: Tillagd av Fanny Saavedra

Tips: