Senaste uppdateringen: 2022-09-16 13:53:08

Utskriven 2022-09-29. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

Structured Clinical Interview for Gambling Disorder SCI-GD

OBS! Informationens bäst-före-datum har passerat.
Kategorier

Diagnostik
Hasardspelsyndrom

Beskrivning

SCI-GD är ett semistrukturerat intervjustöd för diagnostik av Hasarspelsyndrom (den kliniska diagnosen för ”spelberoende”). SCI-GD utvecklades som ett tillägg till Structured Clinical Interview for DSM Disorders (SCID). Intervjuaren ställer såväl riktade frågor som öppna följdfrågor. Syftet är att systematiskt samla in kliniskt relevant information som ligger till grund för att intervjuaren fortlöpande under intervjun ska kunna pröva olika DSM kriterier. Det ursprungliga instrumentet baserades på DSM-IV kriterierna. En senare modifiering anpassades till de nya DSM-5 kriterierna. SCI-GD har nyligen översatts och finns tillgängligt på svenska.

Behörighet

Tillämpningen förutsätter goda kunskaper om Hasardspelsyndrom och om DSM-systemets kriterier.

Antal items

11 riktade frågor, samt efterföljande öppna frågor.

Administrationstid

15 minuter.

Test-retest reliabilitet

Test-retest reliabilitet 0.97.

Cronbachs alfa

Cronbachs alpha 0.94.

Svenska normer

Ingen känd svensk validering.

Svenska rättigheter

Svensk översättning av SCI-GD © 2017 av Olof Molander, Viktor Månsson och Anne H Berman, Karolinska Institutet, efter godkännande från Jon E Grant. Svenska SCI-GD är fri att använda i forskning och klinisk verksamhet (ej för kommersiellt bruk). Om du har frågor om det svenska instrumentet kan du kontakta: olof.molander@ki.se.

Utländska normer

Samtidig validitet (SOGS, 0.78). Sensivitet 0.88. Specificitet 1.00. Positivt prediktivt värde 1.0. Negativt prediktivt värde 0.66.

Utländska rättigheter

Copyright © 2004, Steinberg, Rounsaville and Potenza.

Abstract originalartikel

The psychometric properties of a clinician-administered, DSM-IV-based, structured clinical interview for pathological gambling (SCI-PG) were examined. Seventy-two consecutive subjects requesting treatment for gambling problems were administered the SCI-PG. Reliability and validity were determined. Classification accuracy was examined using longitudinal course of illness. The SCI-PG demonstrated excellent inter-rater and test–retest reliability. Concurrent validity was observed with the South Oaks Gambling Screen (SOGS). Discriminant validity was observed with measures of anxiety and depression. The SCI-PG demonstrated both high sensitivity and specificity based on longitudinal assessment. The SCI-PG demonstrated excellent reliability and validity in diagnosing PG in subjects presenting with gambling problems. These findings require replication in other groups to examine their generalizability.

Referens

Grant J.E., et al., Preliminary validity and reliability testing of a structured clinical interview for pathological gambling. Psychiatry Research, 2004. 128(1): p. 79-88.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret)

Olof Molander

Informationens bäst-före-datum

2022-02-02

Filer

Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

 • 2021-01-14: Redigerad av Olof Molander
 • 2021-01-12: Redigerad av Olof Molander
 • 2021-01-12: Redigerad av Olof Molander
 • 2021-01-12: Redigerad av Olof Molander
 • 2021-01-12: Redigerad av Olof Molander
 • 2018-06-28: Redigerad av Olof Molander
 • 2018-01-21: Redigerad av Olof Molander
 • 2018-01-21: Redigerad av Olof Molander
 • 2018-01-21: Redigerad av Olof Molander
 • 2017-10-03: Redigerad av Per Carlbring
 • 2017-10-03: Redigerad av Per Carlbring
 • 2017-10-03: Tillagd av Per Carlbring

Tips: